Spørsmål:
Hvorfor kan jeg ikke tørke / konsentrere etanol med kalsiumklorid ... eller kan jeg gjøre det?
paracetamol
2017-10-28 21:38:39 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Min (veldig upålitelige) skolebok forteller meg:

Lavere alkoholer danner et solid derivat med visse metallsalter.

og,

Det er av denne grunn at etanol ikke kan tørkes / konsentreres ved bruk av vannfritt kalsiumklorid.


Ingensteds annet i boka , er det noen referanse til denne antatte reaksjonen mellom en lavere alkohol (etanol) og et metallsalt (kalsiumklorid). Så jeg kunne ikke lese mer om dette derfra ...

Googling var ikke mye hjelp; selv om jeg fant fant dette papiret som ser ut til å stemme overens med læreboka mi (riktignok med mer detalj) ... papiret er datert helt tilbake til 1923 så jeg mistenker at den moderne kjemikerens syn på saken ville være annerledes (papiret bruker begrepet "alkohol", som ikke lenger har samme betydning).


Spørsmål :

Reagerer etanol virkelig med kalsiumklorid for å danne noe "fast derivat"?

I tillegg,

Reagerer lavere alkoholer (metanol og etanol for å nevne noen) virkelig med "metallsalter" (lærebok spesifiserte ikke, så jeg vil bruke følgende eksempler: kobbersulfat og magnesiumklorid)? sterk >

Du forstår hva som skjer med vann når CaCl2 absorberer det? Hvorfor ville ikke etanol gjøre det samme?
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0040603181801475
@Curt Det bekrefter etanol- $ CaCl_2 $ "faste derivat". Vet du noe om etanol / metanol som reagerer med * andre * metallsalter? Takk igjen for lenken! O :)
Sterkt relatert: https://chemistry.stackexchange.com/questions/54878/methanol-adducts-with-cacl2
@Nilay Jepp, * veldig * sterkt relatert: D
Jeg antar at det riktige svaret på dette spørsmålet ville være "CaCl2 er ganske løselig i tørr etanol".Som så mange andre uorganiske salter som brukes til å tørke upolare løsemidler.
To svar:
AJKOER
2020-04-01 07:01:29 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Det tilsynelatende svaret er ja, for å sitere fra en kilde (sammensatt av utdrag av gammel kjemisk tidsskrift):

Kalsiumklorid danner tilleggsforbindelser med alkoholene. Ved fordamping avsettes en løsning i etylalkohol ved lavtemperatur rektangulære plater av $ \ ce {2CaCl2.7C2H5OH} $ . Forbindelsene $ \ ce {CaCl2.3C2H5OH} $ og $ \ ce {CaCl2.CH3OH} $ også blitt separert, samt en mono- og en diacetonforbindelse, og forbindelser med isobutyl- og amylalkoholer.

Så hvis du jobber med en kald løsning av $ \ ce {C2H5OH} $ med $ \ ce {CaCl2} $ utsatt for luft som er fordampet, er det mulig å danne en tilleggsforbindelse (i form av rektangulære plater) med formelen $ \ ce {2CaCl2.7C2H5OH} $ eller $ \ ce {CaCl2.3C2H5OH} $ .

user93057
2020-05-01 11:30:58 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Ja, jeg tror at lavere alkoholer ikke kan tørkes ved å bruke $ \ ce {CaCl2} $ da de danner stabile komplekser med den, men høyere alkoholer kan tørkes med $ \ ce {CaCl2} $ da de danner ustabile komplekser mens vann danner stabilt kompleks. På den annen side kan ikke aromatiske alkoholer som fenoler tørkes ved å bruke $ \ ce {CaCl2} $ ettersom de er litt sure.

Samtidig antar jeg at alle salter ikke ville gjort det samme med lavere alkoholer, ettersom hvert salt-alkoholkompleks har sin egen grad av stabilitet og saltvannskomplekset kan være mer stabilt enn det tidligere. Så jeg anbefaler ikke $ \ ce {CuSO4} $ som tørkemiddel.Denne spørsmålet ble automatisk oversatt fra engelsk.Det opprinnelige innholdet er tilgjengelig på stackexchange, som vi takker for cc by-sa 3.0-lisensen den distribueres under.
Loading...